JAN KUBIŠ

Skok do tmy

Představte si dobu temna, dobu kdy je ďábel na vrcholu svých sil. Jde cestou od vítězství k vítězství a zhasíná každou naději. Hitlerovské armády vítězně pochodovaly Evropou a třetí říše se rozprostírala od Atlantiku až na širé ruské pláně. Winston Churchil, britský velikán těchto časů, hovořil o černé hodině svobodného světa. Zlo se nedalo zastavit.

Když v pondělí 29. prosince 1941 vzlétl z britského letiště Tangmere letoun Handley Page Halifax stála německá vojska na východní frontě v těsné blízkosti Moskvy. Za půl roku operace Barbarossa prošla od hranic země až k hlavnímu městu. O mnoho let později bude toto zastavení bleskové války vnímáno jako strategická prohra německých sil. Bude to počátek porážky. Ale v prosinci 1941 nemohl mít nikdo takovýto nadhled. V dobovém pohledu je vidět pouze drtivý Wehrmacht. Armáda, která jednou bleskovou válkou vyhrála ve Francii a tou druhou postoupila o tisíce kilometrů v Rusku.

Výsadek 16 000 příslušníků 1. divize námořní pěchoty pod velením Alexander Vandegrifta proběhl až 7. srpna 1942, a vylodění byl teprve začátek bitvy o ostrov. Stále se čekalo na prvé vítězství britských sil. Ofenzíva spojených sil Commonwealthu pod vedením generála Montgomeryho byla ukončena porážkou Afrikakorpsu u El-Alameinu. Sled válečných operací v okolí egyptského města probíhal od července do listopadu roku 1942. Územní ztráty a zisky se průběžně přelévaly, ale závěrečný účet bylo britské vítězství. Daleko bylo k bitvě o Stalingrad a ještě dále k vítězství jeho obránců. Obklíčený německý generál Paulus se vzdal sovětským silám až 31. ledna 1943.

...

Operace Anthropoid, která začala v prosinci 1941 skončila úspěšným útokem na vozidlo zastupujícího říšského protektora Heydricha 27. května 1942. K útoku došlo v ostré zatáčce Kirchmayerovy ulice v Pražské Libni. Gabčikův samopal Sten sice v rozhodujících vteřinách selhal, ale Jan Kubiš zasáhl vozidlo svou bombou.

Heydrich byl zraněn střepinou, která pronikla do sleziny a po několika dnech umírá. Zabití Reinharda Heydricha byl příběh vojenské statečnosti Jana Kubiše a Josefa Gabčíka. Příběh ryzího hrdinství, o kterém čteme v knihách nebo jej vídáme na filmovém plátně. Výsadek byl proveden do okupované mateřské země v samotném středu říše zla, tisíce kilometrů od nejbližších svobodných míst. Byl proveden s vědomím, že nebude návratu a mladí vojáci možná zemřou. Odlétali se strachem, že se pomsta nepřítele nevyhne jejich rodinám. A přesto měli sílu přijmout úkol na likvidaci jednoho z nejvyšších nacistických představitelů, podstoupit výcvik, nasednout do letadla a skočit do tmy.